สำนักงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ 39 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 02-581-4499 โทรสาร. 02-9782052 e-mail : bangduea@hotmail.com facebook : http://www.facebook.com/BangdueaPT
 
ตัวอย่าง.... การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ
infographics
เข้าสู่ระบบ
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดปทุมธานี
สถ.จ.ปทุมธานี
hotmail
สมาคมพนักงานเทศบาล
BangkokIdea
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมอาเซียน
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สายด่วน 1111
กกต.
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
การท่องเที่ยว
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี