สำนักงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ 39 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 02-581-4499 โทรสาร. 02-9782052 e-mail : bangduea@hotmail.com facebook : http://www.facebook.com/BangdueaPT
 
ตัวอย่าง.... การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ
จังหวัดปทุมธานี
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว